Dárkové poukazy

Historie Bechyně

Z historie města Bechyně

Pověst o založení Bechyně říká, že město založila kněžna Libuše, která tamní oblast věnovala kněžce ze své družiny Bohyni. Je zde patrná podobnost mezi jmény Bohyně a Bechyně. V minulosti se lidé dokonce domnívali, že se na Bechyňsku nachází hrob kněžny Libuše.

Ať byla Bechyně založena kýmkoli, tak je jisté, že se velmi rychle stala významným centrem a také jím zůstala od raného středověku až do poloviny 18. století. Jejími prvními vlastníky byli pražští biskupové. V Bechyni sídlilo arcijáhenství a na hradišti vznikl první kostel zasvěcený sv. Jiří.

To se změnilo ve druhé polovině 13. století, kdy biskup Jan III. z Dražic prodal Bechyni Přemyslu Otakaru II. Ten zde nechal vybudovat královský hrad a roku 1281 zde byl založen minoritský klášter.

V průběhu dějin měnila Bechyně často majitele. Jejími vlastníky byli například Šternberkové, Bechyňové z Lažan. Těžké období zažila Bechyně v období husitských válek, kdy byla několikrát vypálena a obsazena Tábority. Teprve po skončení husitské doby byla Bechyně navrácena Bechyňům, kteří ji posléze prodali zpět Šternberkům.

Ti zastávali významné funkce u královského dvora, což jim zajišťovalo hmotné zdroje, ze kterých poničenou Bechyni znovu postavili na nohy. Roku 1530 získali město paní ze Švamberka, za jejichž vlády dosáhlo panství svého největšího rozsahu.

Po pánech ze Švamberka se stal pánem Bechyně Petr Vok z Rožmberka, který do Bechyně přenesl celý svůj dvůr a učinil z ní své hlavní sídlo. Za Vokova panování žila Bechyně čilým společenským ruchem. Jedním z významných činů, které Petr Vok vykonal v Bechyni byla přestavba zdejšího hradu na velkolepý zámek.

Po smrti svého bratra Viléma se Petr Vok přestěhoval do Krumlova a Bechyni opět získali Šternberkové. Ti zde zůstali až do počátku 18. století, kdy vymřeli po meči. Po nich se vlády ujali Paarové, kteří Bechyni drželi přes 200 let. Paarové mimo jiné založili tradici bechyňské keramiky.

Lázně Bechyně

Lázně Bechyně

Lázeňství v Bechyni má dlouhou tradici, která zde trvá již přes 300 let. Komplex lázní je umístěn na klidném okraji města. V areálu lázní se nachází několik budov, ve kterých dokáží uspokojit i ty nejnáročnější klienty.
Lázně Bechyně

Lázně Bechyně

Dopřejte si lázeňský pobyt v Lázních Bechyně a odpočiňte si od starostí všedních dní. Vyberte si z naší nabídky pobytů, od víkendových až po třítýdenní léčebné pobyty.